MUDr. Marcela Výravská

Pro pacienty:

Aktuální informace

Poskytované služby

Smluvní pojišťovny

Ceník

Formuláře ke stažení

Upozornění rodičům

Užitečné rady

Lékařská služba
první pomoci

Ochrana osobních
údajů (GDPR)
Pro zdravotníky:

Akreditované školicí
pracoviště
Vítejte na stránkách ordinace MUDr. Marcely Výravské

- praktický lékař pro děti a dorost, Police nad Metují
- akreditované školicí pracoviště MZ ČR pro obor PLDD

Vítáme Vás na webových stránkách naší ordinace. Poskytujeme léčebnou a preventivní péči dětem od narození do 19 let. Podílíme se na dostupnosti očkovacích látek pro pravidelná i mimořádná očkování.Nové pacienty registrujeme z kapacitních důvodů omezeně. Pokud čekáte narození potomka nebo jste se přistěhovali do spádového území a máte o registraci zájem, informujte se o aktuálních podmínkách registrace předem.
Aktuální informace, dovolená, změna ordinační doby
Vstup do ordinace pouze po předchozím objednání

Vážení rodiče,
nadále dodržujeme
OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM

V případě nemoci dítěte zavolejte, budete objednáni na přesně určený čas.

S nemocným dítětem prosím nevstupujte do čekárny, čekárna je i nadále určena pro zdravé děti.

Pokud potřebujete potvrzení - tábory, potravinářské průkazy apod., zavolejte předem, doklady Vám připravíme.

Stále probíhají preventivní prohlídky, očkování a kojenecké poradny podle pozvání.

Prostředky na provedení dezinfekce rukou Vám poskytneme na požádání, z bezpečnostních důvodů nemohou být volně přístupné.

Děkujeme, MUDr. Marcela Výravská

V říjnu zde zastupuje MUDr. Eva Sedláčková ve dnech: 11.10., 12.10., 22.10., 25.10. a 29..10. 2021.