MUDr. Marcela Výravská

Pro pacienty:

Aktuální informace

Poskytované služby

Smluvní pojišťovny

Ceník

Formuláře ke stažení

Upozornění rodičům

Užitečné rady

Lékařská služba
první pomoci

Ochrana osobních
údajů (GDPR)
Pro zdravotníky:

Akreditované školicí
pracoviště
Vítejte na stránkách ordinace MUDr. Marcely Výravské

- praktický lékař pro děti a dorost, Police nad Metují
- akreditované školicí pracoviště MZ ČR pro obor PLDD

Vítáme Vás na webových stránkách naší ordinace. Poskytujeme léčebnou a preventivní péči dětem od narození do 19 let. Podílíme se na dostupnosti očkovacích látek pro pravidelná i mimořádná očkování.Nové pacienty registrujeme z kapacitních důvodů omezeně. Pokud čekáte narození potomka nebo jste se přistěhovali do spádového území a máte o registraci zájem, informujte se o aktuálních podmínkách registrace předem.
Aktuální informace, dovolená, změna ordinační doby

Ordinační hodiny o prázdninách:

denně 7:00 - 12:00

MUDr. Eva Sedláčková zastupuje ve dnech:

28.6., 8.7., 15.7., 16.7., 26. 7. 2019.

Vážení rodiče a milí pacienti,
v současné době jsem navázala spolupráci se svou kolegyní, praktickou lékařkou pro děti a dorost.

MUDr. Eva Sedláčková

mne zde bude zastupovat v době mé nepřítomnosti.
Věřím, že s její péčí budete spokojeni.