MUDr. Marcela Výravská

Pro pacienty:

Aktuální informace

Poskytované služby

Smluvní pojišťovny

Ceník

Formuláře ke stažení

Upozornění rodičům

Užitečné rady

Lékařská služba
první pomoci

Ochrana osobních
údajů (GDPR)
Pro zdravotníky:

Akreditované školicí
pracoviště
Vítejte na stránkách ordinace MUDr. Marcely Výravské
Vážení rodiče, milí pacienti,

nastal čas, kterého jsem se dlouho obávala, snažila jsem se mu všemi silami zabránit, ale bohužel se mi to nepodařilo. Ke konci roku 2022 ukončuji svou třicetiletou praxi praktického lékaře pro děti a dorost bez dalšího pokračování s novým lékařem. Již několik let jsem kontaktovala studenty lékařských fakult, mediky, kolegyně na dětských odděleních v okolí i v kraji, zařídila jsem si akreditační středisko pro vzdělávání nových pediatrů, absolvovala jsem spoustu vzdělávacích kurzů a školení, jednak abych správně léčila své pacienty a jednak abych mohla vzdělávat nové lékaře. V jednu chvíli se přihlásil lékař se zájmem o pediatrii, zajistila jsem proto finanční dotaci Ministerstva zdravotnictví na náklady spojené s jeho vzděláváním. Také díky aktivitě starosty města Ing. Berana a Dobrovolného svazku obcí Policko jsem obdržela finanční podporu a použila ji na stáže lékaře v okresní nemocnici a ve fakultnínemocnici. Bohužel po třech letech zaměstnání u mě se pan doktor rozhodl změnit obor, ve vzdělávání praktického lékaře pro děti a dorost nepokračovat a péči o mé pacienty nepřevzít.

Co to všechno bude znamenat?

Oslovila jsem praktické lékaře pro dospělé, kteří mohou registrovat pacienty od 14 let a kteří mají volné kapacity v přijímání nových pacientů: například MUDr. Langer, Police nad Metují, MUDr. Čelková, Police nad Metují, MUDr. Řehák, Police nad Metují, MUDr. Mědílková, Hronov. Stejně tak jsem oslovila své blízké kolegy pediatry ohledně téhož. V omezené míře budou přijímat dětské pacienty (do 14 let) například MUDr. Michálková, Broumov, MUDr. Brandová, Hronov, MUDr. Horáková, Hronov, MUDr. Hegerová, Náchod, MUDr. Novotná, Náchod, MUDr. Ryšavá, Náchod. Pokud Vám nový lékař přislíbí převzetí do péče, nahlaste nám to, karty budeme předávat hromadně koncem roku. Do té doby se o Vaše děti postarám. Karta pacienta, který nového lékaře nesežene, se předává do archivu zřizovatele, tj. odboru zdravotnictví Královéhradeckého kraje, kde je možné ji dodatečně vyzvednout. Nelze ji dát pacientovi do ruky. Proto jsem pro každého pacienta vytvořila podrobný výpis z dokumentace, který jsem ochotna Vám předat.

POKUD NEBUDETE MÍT SVÉHO LÉKAŘE:

- a Vaše dítě akutně onemocní, obraťte se na dětské oddělení v Náchodě.

- a budete potřebovat nějaké přeočkování, požádejte o to některého praktického pediatra a

předložte mu můj výpis s očkovacím kalendářem.

Vím, že pro Vás nastanou velmi složité situace, ale doufám, že budou mít řešení. Garantem zdravotní péče je stát, tj. odbor zdravotnictví Královéhradeckého kraje, zdravotní rada a město. Děkuji Vám za společně prožité roky, za to, že jsem se mohla starat o Vaše děti, dělala jsem to, jak jsem nejlépe uměla.

Moc mě mrzí, jak to dopadlo. Je mi to líto.

MUDr. Marcela Výravská

Aktuální informace, dovolená, změna ordinační doby
1.9. ordinace do 12 hod. Ve dnech 2.9., 5.9., 16.9. a 19.9. zastupuje MUDr. Sedláčková.

Informace pro rodiče 14-15-tiletých dětí:

Od 1.1. 2022 zdravotní pojišťovny nově plně hradí očkování těchto dětí pro meningitidám.

Meningitida je infekční zánět mozkových blan, onemocnění většinou s těžkým průběhem a častými možnými následky, a toto očkování je proti tomu chrání. V této věkové skupině se tato onemocnění vyskytují nejvíce.

Jedná se:
1) o očkování proti meningitidě B, očkovací látka se jmenuje Bexsero a je ve 2 dávkách.

2) o očkování proti meningitidě A,C,W,Y, očkovací látka se jmenuje Nimenrix a je 1 dávka

Pokud máte o tato očkování zájem, zavolejte a domluvíme si přímo termín.

Vstup do ordinace pouze po předchozím objednání

Vážení rodiče,
nadále dodržujeme
OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM

V případě nemoci dítěte zavolejte, budete objednáni na přesně určený čas.

S nemocným dítětem prosím nevstupujte do čekárny, čekárna je i nadále určena pro zdravé děti.

Pokud potřebujete potvrzení - tábory, potravinářské průkazy apod., zavolejte předem, doklady Vám připravíme.

Stále probíhají preventivní prohlídky, očkování a kojenecké poradny podle pozvání.

Prostředky na provedení dezinfekce rukou Vám poskytneme na požádání, z bezpečnostních důvodů nemohou být volně přístupné.

Děkujeme, MUDr. Marcela Výravská